Szkła pryzmatyczne

przez Sławomir Wrzos

Jedną z wad widzenia dwuocznego jest zez. Wada ta polega na tym, że osie widzenia obu oczu nie są równoległe. Promienie świetlne biegnące od przedmiotu odległego po przejściu przez układy optyczne obu oczu nie trafiają na siatkówki w punktach korespondujących ze sobą. Powoduje to nieostrość lub nawet dwojenie obrazu. Wadę tę można skorygować przez odpowiednie odchylenie biegu promienia…