Jedną z wad widzenia dwuocznego jest zez. Wada ta polega na tym, że osie widzenia obu oczu nie są równoległe. Promienie świetlne biegnące od przedmiotu odległego po przejściu przez układy optyczne obu oczu nie trafiają na siatkówki w punktach korespondujących ze sobą. Powoduje to nieostrość lub nawet dwojenie obrazu. Wadę tę można skorygować przez odpowiednie odchylenie biegu promienia przez pryzmat optyczny umieszczony przed okiem.

Aby oczy prawidłowo ze sobą współpracowały, poszczególne punkty na siatkówce jednego oka, w których tworzy się obraz, muszą odpowiadać stosownym punktom drugiego oka jednakowo i w tym samym kierunku odległym od centrum.
Zez.Równoległe promienie świetlne biegnące od przedmiotu odległego (promień A dla oka prawego (P) i promień B dla oka lewego (L) po przejściu przez układy optyczne obu oczu nie trafiają na siatkówki w punktach korespondujących ze sobą.
Jeżeli odpowiednio dobrany pryzmat umieścimy przed okiem, wówczas promień po przejściu przez pryzmat zostanie odchylony i trafi w odpowiedni punkt korespondujący z drugim okiem.