Nowe szkła progresywne firmy Hoya

Firma Hoya, udoskonaliła swoje progresywne soczewki LifeStyle V+. Były one w trzech wersjach:

  1. X-Act – dopasowane do stylu życia, uwzględniające indywidualne warunki użytkowania
  2. Harmony – uniwersalne, na każdą odległość
  3. Clarity – dla osób dynamicznych, głównie do dali

Od 16 października 2017 roku zastąpią je udoskonalone soczewki pod nazwą LifeStyle 3, z zaawansowaną technologią Harmonizacji Binokularnej™. Nowe soczewki progresywne wykonane są w czterech konstrukcjach:

  1. 3i – w pełni spersonalizowane, uwzględniające precyzyjne indywidualne parametry użytkownika
  2. Indoor – do korzystania głównie w pomieszczeniach z komfortowym widzeniem bliży i odległości pośrednich
  3. Urban – uniwersalne, dla osób dynamicznych, dobre na każdą odległość
  4. Outdoor – do korzystania głównie poza domem, z najlepszym widzeniem dali

LifeStyle 3 będą droższe od poprzednich soczewek ok. 30zł na sztuce. Soczewki LifeStyle V+ będą produkowane do końca listopada 2017.