Podstawowe wady wzroku

Wady wzroku należą do najczęstszych problemów z jakimi zjawiamy się u optometrysty czy okulisty. Dotyczą zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.
Przyczyną jest niezdolność układu optycznego oka do prawidłowego skupienia promieni na siatkówce.
Najczęściej spotykane wady wzroku:

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ (MYOPIA)

Wada refrakcji spowodowana zbyt długą osią gałki ocznej. Istotną rolę w jej występowaniu odgrywają czynniki genetyczne. Obraz powstaje przed siatkówką, co powoduje, że przedmioty widziane w oddali są niewyraźne.
Tę wadę wzroku korygują szkła rozpraszające światło, tzw. minusy.

wady wzroku - krótkowzroczność

NADWZROCZNOŚĆ (HYPEROPIA)

W tym przypadku oś gałki ocznej jest zbyt krótka. W oku nadwzrocznym obraz nie układa się na siatkówce tylko poza nią. Przy dalekowzroczności praca z bliska może być utrudniona i skutkować bólami głowy.
Wadę korygują soczewki okularowe skupiające (plusy).

wady wzroku - nadwzroczność

ASTYGMATYZM (NIEZBORNOŚĆ)

Występuje, gdy krzywizna rogówki jest różna, promienie świetlne nie załamują się jednakowo. Obraz, który powstaje na siatkówce jest niewyraźny, zniekształcony. Astygmatyzm często występuję z krótkowzrocznością lub dalekowzrocznością. Bardzo istotne jest by dzieci z tą wadą wzroku zaczęły nosić okulary najwcześniej jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie mogą występować bóle głowy, niewyraźne, podwójne widzenie już w wieku dorosłym.
Wady wzroku astygmatyzmu korygują soczewki cylindryczne.

wady wzroku - astygmatyzm

STARCZOWZROCZNOŚĆ (PRESBYOPIA)

Jest to naturalny proces starzenia się oka, dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie czy wcześniej mieli korekcję wzroku czy nie. Presbiopia zaczyna postępować w wieku młodzieńczym, ale wymagać korekcji zwykle około 45 roku życia. Wtedy też zauważamy problem w zakresie widzenia na bliską odległość. Problemem staje się czytanie, pacjent odsuwa co raz dalej tekst by móc go przeczytać. Krótkowidze zaczynają czytać bez okularów.
Przenoszenie wzroku z bliży do dali lub na odwrót staje się co raz trudniejsze. Po dłuższym czytaniu, widzenia na dużą odległość jest zamglone.
Presbiopię korygujemy soczewkami jednoogniskowymi, dwuogniskowymi, tzw. biurowymi lub progresywnymi.

ZEZ (STRABISMUS)

Polega na nierównomiernym ustawieniu gałek ocznych. Wiążą się z nią różnego rodzaju zaburzenia widzenia jednoocznego i obuocznego.Wada ta znacząco obniża jakość życia.
Wyróżniamy dwa główne kryteria podziału zeza. Zez towarzyszący, gdzie oko zezujące towarzyszy w ruchach oku zdrowemu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kąt odchylenia oka możemy
wyróżnić zez zbieżny, rozbieżny, ku górze, ku dołowi oraz skośny. W przypadku występowania tej choroby istotne jest to aby jak najwcześniej podjąć leczenie.
W przypadku dzieci okulista zaleca stałe noszenie okularów poprawiających zdolność wędrującego oka do ogniskowania, kolejnym elementem leczenia może być zasłanianie zdrowego oka opaską, by zmusić oko zezujące do skupienia wzroku.
Stosuje się również ćwiczenia oczu zwane ortoptyką. Ok 15 procent dzieci kwalifikuje się do operacji zeza, zaleca się by odbyła się ona przed ukończeniem 10 roku życia. U dorosłych leczenie
operacyjne jest tylko kosmetyką, wiek nie gra roli. Niemożliwe jest już przywrócenie widzenia obuocznego.

Okuliści i optometryści sprawdzą ostrość Państwa wzroku. Korzystają z wielu urządzeń pomiarowych umożliwiających określenie wady wzroku. Od wielu lat dostępne są również procedury pomiarowe wspomagane komputerowo.
Badanie pozwoli określić z jakim zaburzeniem mamy do czynienia. Dzięki niemu zostanie wypisana recepta na soczewki, dzięki którym na nowo będą Państwo cieszyć się dobrym widzeniem.

badanie okulistyczne