• Miłość do Boga

  • Rodzina – wspomagamy rodziny, dzieci

    (Rodzina 3+, Regionalna Karta Dużej Rodziny)

  • Człowiek – szanujemy każdego klienta i staramy się mu pomóc

    (Karta Seniora)